Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //   Bagloriaeth Cymru

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Diolch am eich holl arbenigedd, ymdrech a brwdfrydedd dros nifer o fisoedd ymgyrch sydd wedi bod yn hynod bwysig i S4C a'n gwylwyr. Bydd hanner nos ar y 30ain yn foment wirioneddol hanesyddol fel y mae S4C yn dod yn sianel 'wbl ddigidol a Chymraeg o ran iaith', ac rwyn teimlo'n falch iawn o fod wedi cael cymryd rhan yn y broses gyda thîm mor wych o bobl."
Garffild Lloyd Lewis Cyfarwyddwr Cyfathrebu, S4C

 

Y Cyfarwyd
Ymchwil farchnad i ddatblygu brand gweledol i hyrwyddo'r Fagloriaeth Cymraeg, cymhwyster cyffrous wedi i gynllunio i roi profiadau ehangach na'r rhaglenni addysg draddodiadol, er mwyn gweddu anghenion amrywiol pobl ifanc Cymru.

Ein dull
Roedd y cyfarwyddyd yn gofyn am sylwadau a barn drylwyr ar agwedd bwysig o gymhwyster proffil uchel.

Defnyddiodd Cazbah restr gynhwysfawr o'u cysylltiadau yn y sector addysg i gynnal cyfres o grwpiau ffocws ar draws Cymru gyda phobl ifanc, eu rhieni a'u hathrawon i roi nifer o negeseuon amrywiol a chynnyrch gweledol ar brawf er mwyn cael mewnwelediad ansoddol i'r hyn fyddai'n gweithio yng nghyswllt pob cynulleidfa.

Canlyniadau

Unfrydol a thrwyadl sydd bob amser yn dda. Defnyddir y delweddau gweledol yn eang heddiw a gellir eu gweld arhttp://www.wbq.org.uk