Gwasanaethau  //  Dylunio Gwefan

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dros ugain o leoliadau ar draws Cymru, cymeriadau wedi eu gwisgo fel swigod siarad, cydlynu'r wasg a sylw ar y cyfryngau ac annog pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle - roedd taith Iaith Gwaith yn swydd anodd. Cwblhaodd Cazbah y gwaith yn fedrus, proffesiynol a chyda hiwmor da trwy gydol yr amser. Mae'n bosib eu dirprwyo yn y sicrwydd y bydd y dasg yn cael ei chwblhau i'r safon uchaf."
Lowri ap Robert,
Arweinydd Uned Y Sector Preifat, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Er gwaethaf twf gwefannau cyfryngau cymdeithasol mae gwefan gorfforaethol broffesiynol yn parhau'n hanfodol i sefydliad, beth bynnag yw natur neu faint y busnes.

Mae gan Cazbah yr arbenigedd a'r sgiliau marchnata i'ch cynorthwyo i gyrraedd a chysylltu â'ch cwsmeriaid ar-lein.

Tu ôl i'r llenni bydd ein harbenigwyr technegol yn sicrhau bod eich gwefan yn diwallu eich anghenion basdata ac e-fasnach tra bydd ein sgiliau marchnata yn sicrhau bod eich safle yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn cyd-fynd â brand a gwerthoedd eich cwmni. Byddwn yn gweithio gyda chi ar search engine optimisation, gan ddefnyddio mewnwelediad cwsmer i ddatblygu geiriau allweddol i sicrhau bod eich gwefan yn cyrraedd y gynulleidfa gywir.

Hefyd, bydd y nifer ohonoch sy'n darllen hwn ar eich smartphone yn hytrach na'ch bwrdd gwaith yn cynyddu wythnos fesul wythnos, felly byddwn yn sicrhau bod eich gwefan yn addas ar gyfer eich ffôn symudol.

Yn y cyswllt hwn mae'n rhwydd dangos enghreifftiau o'n gwaith i chi, rydych yn edrych ar un. Mae eraill:

Llunio'r Dyfodol

Elevate Cymru
A465.com
CCUHP lets get it right
BG 21st Century
web design
web design