Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  Cynadleddau Sgiliau Cymru

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Prospects Ein Gwaithed in partnership with Cazbah to deliver the major Skillscymru exhibition at the Millennium Stadium on behalf of the Welsh Government. The professionalism, knowledge and experience of the whole Cazbah team enabled us to reach all of our objectives on the event. Prospects are continuing to Ein Gwaith with Cazbah on a number of projects as our main partner in Wales and we would recommend their Gwasanaethau to all."
Andrew Coates Sales and Marketing Director Prospects Gwasanaethau Ltd

Stadiwm y Mileniwm


Y Cyfarwyd
I ymgymryd â rheolaeth digwyddiad llawn dwy gynhadledd proffil uchel Sgiliau Cymru i'w cynnal dros ddau ddiwrnod dilynol yn Stadiwm y Mileniwm, y digwyddiad addysgiadol mwyaf a gynhaliwyd yng Nghymru erioed.

Ein dull
Roedd proffesiynoldeb tîm Cazbah, eu dull gweithio cyfeillgar a'u sgiliau trefniadaeth yn hanfodol ar gyfer digwyddiad proffil mor uchel, oedd yn cynnwys y newyddiadurwyr Ester Rantzen a Gavin Esler, arweinwyr busnes Rachel Lomax a Laura Tenison, a'r darlledwr Aled Haydn Jones.

Darparodd Cazbah wasanaeth rheoli digwyddiad llawn ar gyfer y ddau ddigwyddiad:
 • ffurfio cynnwys a rhaglen y ddau ddigwyddiad
 • marchnata'r digwyddiadau
 • sicrhau nawdd ar gyfer y ddau ddigwyddiad
 • gwefan digwyddiad bwrpasol gydag adnodd archebu ar-lein
 • dylunio, cynhyrchu a dosbarthu gwahoddiadau
 • rheoli'r lleoliad a'r arlwyo
 • acynghori, dod o hyd, archebu a chysylltu â siaradwyr a threfnu llety dros nos a chludiant
 • trefnu offer clywedol a thechnegwyr
 • cynhyrchu bagiau cynrychiolwyr a sicrhau anrhegion ar gyfer cynrychiolwyr
 • cynhyrchu a chyflenwi bathodynnau wedi'u brandio ar gyfer cynrychiolwyr
 • staffio a rheoli'r digwyddiadau ar y diwrnod.

Results
Yn dilyn y digwyddiad fe gynhyrchwyd adroddiad gwerthuso manwl o'r wybodaeth ar y ffurflenni coladu adborth gan gynrychiolwyr ac eraill a gymerodd ran.

Roedd y ddau ddigwyddiad yn gwbl ddwyieithog ac yn cynnwys cyfieithu ar y pryd ar y diwrnod wedi'i drefnu gan y tîm.

The project has also been a valuable learning curve for the Cazbah team, giving us the opportunity to hone our knowledge on sustainability issues specifically in relation to event management.