Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  Llunio'r Dyfodol

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Prospects Ein Gwaithed in partnership with Cazbah to deliver the major Skillscymru exhibition at the Millennium Stadium on behalf of the Welsh Government. The professionalism, knowledge and experience of the whole Cazbah team enabled us to reach all of our objectives on the event. Prospects are continuing to Ein Gwaith with Cazbah on a number of projects as our main partner in Wales and we would recommend their Gwasanaethau to all."
Andrew Coates Sales and Marketing Director Prospects Gwasanaethau Ltd

 


Y Cyfarwyd
Prosiect gwerth £4.2 miliwn wedi'i ariannu gan GCE a'i ddarparu gan Menter Môn er mwyn rhoi sgiliau newydd i 1200 o weithwyr, staff asiantaeth a chontractwyr wedi eu lleoli yn y ddwy orsaf niwclear yng Ngogledd Cymru yw Llunio'r Dyfodol. Ar hyn o bryd mae'r gorsafoedd ynni yn digomisiynu neu yn cynllunio ar gyfer digomisiynu yn y dyfodol agos.

Mae'n darparu cefnogaeth ymarferol, ystyrlon a phriodol i gefnogi'r 1200+ o weithwyr a staff a gyflogir ar hyn o bryd gan gontractwyr amrywiol a gan Magnox Gogledd Cymru yn Wylfa, Ynys Môn a Thrawsfynydd.

Mae Cazbah yn gweithio mewn partneriaeth â Impact International i weithio gyda gweithwyr yn y ddau safle, eu hannog i gymryd cyfrifoldeb am eu dyfodol a darganfod talentau newydd trwy gymryd rhan yn rhaglenni gwaith y prosiect.

Ein dull
Anfonodd Cazbah aelodau o'u tîîm i Ogledd Cymru i gyfarfod â phersonél y partneriaid i gyd, yn cynnwys y ddwy orsaf, er mwyn deall y sefyllfa a datblygu sbardun tebygol ac ysgogiad ar gyfer cyfranogi.

Trwy weithio yn agos gyda phartneriaid, cynhyrchodd Cazbah strategaeth gyfathrebu ar gyfer mynd i'r afael â'r materion a ddaeth i'r amlwg yn ystod trafodaethau, a datblygu negeseuon allweddol ar gyfer cynhwysiad trwy gyfrwng:-
  • Llyfryn hyrwyddo, arbedwr sgrin a phosteri
  • Ffurflenni cofrestru, Canllawiau a ffurflenni Cyfleoedd Cyfartal i ddiwallu criteria CGE.
  • cerdyn aelodaeth maint cerdyn credyd wedi ei bersonoli - gyda rhifau dilyniannol a rhif adnabod unigryw Llunio'r Dyfodol
  • gwefan gyfan gwbl ryngweithiol (www.skilledupforthefuturebookings.com) (www.skilledupforthefuturebookings.com) i roi gwybodaeth ynglŷn â'r rhaglenni i gyfranogwyr a recriwtiaid newydd - yn cynnwys adnodd archebu ar-lein diogel i alluogi unigolion i archebu a rheoli eu presenoldeb mewn sesiynau.
Dyluniwyd a chynhyrchwyd yr holl ddeunydd ar ran y prosiect gan Cazbah.

Canlyniadau
Mae Cazbah yn parhau i weithio'n agos gyda Menter Môn, Impact International a phartneriaid eraill ar y prosiect pwysig yma. I gael y wybodaeth ddiweddaraf ewch i:
http://www.skilledupforthefuture.com/