Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //   S4C - 'Ymlaen â'r Sioe'

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Diolch am eich holl arbenigedd, ymdrech a brwdfrydedd dros nifer o fisoedd ymgyrch sydd wedi bod yn hynod bwysig i S4C a'n gwylwyr. Bydd hanner nos ar y 30ain yn foment wirioneddol hanesyddol fel y mae S4C yn dod yn sianel 'wbl ddigidol a Chymraeg o ran iaith', ac rwy’n teimlo'n falch iawn o fod wedi cael cymryd rhan yn y broses gyda thîm mor wych o bobl."
Garffild Lloyd Lewis Cyfarwyddwr Cyfathrebu, S4C

Ymgyrch newid i ddigidol


Y Cyfarwyd
Darparu ymgyrch defnyddwyr aml-gyfrwng cwbl dwyieithog i hyrwyddo Newid i Ddigidol ar gyfer S4C.

Roedd y prosiect yn gofyn am baratoi rhaglen gyfathrebu gynhwysfawr a fyddai'n sicrhau bod y cyhoedd o bob oedran yn ymwybodol o'r newidiadau a'u bod yn cael eu hysgogi i gymryd y camau angenrheidiol i newid i ddigidol..

Roedd yr amcanion yn cynnwys:-
  • Cynnal gwylwyr craidd S4C, cynorthwyo'r gynulleidfa i addasu, a chyrraedd gwylwyr newydd
  • Trosglwyddo'r wybodaeth y byddai S4C yn sianel gyfan gwbl Gymraeg yn dilyn y newid i ddigidol
  • Cynyddu'r ymwybyddiaeth o ddyddiadau'r newid
  • Hyrwyddo ehangder yr hyn y mae S4C yn ei gynnig
Ein dull
Defnyddiodd yr ymgyrch aml-sianel yma Ymlaen â'r Sioe bersonoliaethau adnabyddus S4C i ddangos y byddai newid i ddigidol yn llawer haws na dysgu sgiliau syrcas. Yn ogystal â dangosiadau teledu byr, gweithgareddau ar-lein a deunydd y wasg a marchnata, teithiodd sioeau syrcas cyfoes a gweithdai o amgylch Cymru, gan fynd â neges ddigidol S4C i ganol cymunedau.

Roedd ein hymgyrch yn cyfuno llawer o wynebau cyfarwydd S4C gyda synnwyr gwirioneddol o hwyl ac adloniant.

Canlyniadau
Fe gysylltwyd â dros 7,000 o bobl draws Cymru, yn ystod y cyfnod trwy ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yn unig ar yn ogystal fe weithiom i ddatblygu proffil cryf ar gyfer yr ymgyrch trwy gyfrwng CC (gyda phartneriaid yn CC Ein Gwaithing Word) a hysbysebion Teledu ar-lein.

Enillodd y prosiect hwn ddyfarniad y DU am yr Ymgyrch Integredig orau yn ystod noson Gwobrwyo CIPR Excellence.

Tysteb:
Diolch am eich holl arbenigedd, ymgais a brwdfrydedd dros nifer o fisoedd ymgyrch sydd wedi bod yn hynod bwysig i S4C a'n gwylwyr.

Bydd hanner nos ar y 30ain yn eiliad wirioneddol hanesyddol pan fydd S4C yn dod yn sianel "gwbl ddigidol a Chymraeg" ac rwy'n teimlo'n hynod falch o fod wedi bod yn rhan o'r broses gyda thîm mor wych o bobl' Garffild Lloyd Lewis - Cyfarwyddwr Cyfathrebu, S4C

Garffild Lloyd Lewis
Cyfarwyddwr Cyfathrebu
S4C Parc Tŷ Glas Llanisien
Caerdydd

Ffôn: (0)29 2074 1470

Ebost: Garffild.Lloyd.Lewis@s4c.co.uk