Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  RWE npower renewables

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Prospects Ein Gwaithed in partnership with Cazbah to deliver the major Skillscymru exhibition at the Millennium Stadium on behalf of the Welsh Government. The professionalism, knowledge and experience of the whole Cazbah team enabled us to reach all of our objectives on the event. Prospects are continuing to Ein Gwaith with Cazbah on a number of projects as our main partner in Wales and we would recommend their Gwasanaethau to all."
Andrew Coates Sales and Marketing Director Prospects Gwasanaethau Ltd

Digwyddiadau ynni adnewyddadwy RWE npower


Y Cyfarwyd
I drefnu cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer rhannu gwybodaeth i fusnesau yng Nghymru ynglŷn â'r cyfleoedd oddi fewn i ynni adnewyddadwy.

Ein dull
Mae'r prosiect rheoli digwyddiad cyfredol yma yn gofyn i Cazbah gymryd rôl ganolig yn holl agweddau'r gwaith. Yn cynnwys:-
  • Hyrwyddo’r digwyddiadau ac annog presenoldeb cynulleidfa wedi ei dethol yn ofalus
  • Rheoli'r broses archebu o wahoddiadau i gadarnhad a gwerthuso wedi'r digwyddiad
  • Dod o hyd i leoliadau priodol a threfnu safle arddangos yn y digwyddiadau.
  • Staffio a rheoli'r digwyddiadau ar y diwrnod.
  • Coladu adborth a darparu adroddiad ar gyfer y cleient.
Ag ystyried sensitifrwydd y mater dan sylw roedd gofyn i ni hefyd ddefnyddio staff diogelwch oddi mewn ac oddi allan i'r lleoliad i sicrhau bod pwy bynnag oedd yn dymuno protestio yn gallu gwneud hynny yn heddychlon heb amharu ar y digwyddiad.

Canlyniadau
Derbyniodd y gyfres lwyddiannus yma o ddigwyddiadau groeso gan y cleient a'r mynychwyr fel ei gilydd, ac fel canlyniad fe ddatblygodd perthynas tymor hir fanteisiol rhwng Cazbah ac ynni adnewyddadwy RWE npower.

Mae'r prosiect hefyd wedi bod yn gromlin ddysgu werthfawr i dîm Cazbah gan roi i ni'r cyfle i hogi ein gwybodaeth am faterion cynaliadwyedd mewn perthynas â rheoli digwyddiadau.