Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client
Mae Rhydian yn syrffiwr 'kook' nodweddiadol, yn cynhyrchu 'cerddoriaeth' ddifrifol o wael ar Garageband, ac mae'n hyfforddwr pêl droed gobeithiol i dîm grymus Heath Park Rangers.
Rhydian Harry - Cyfarwyddwr Marchnata

Wedi graddio yn Ysgol Newyddiaduriaeth, Caerdydd mae Rhydian wedi gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus, yn fwyaf diweddar fel Uwch Reolydd Marchnata Llywodraeth Cymru.

Mae Rhydian yn aelod llawn o'r Chartered Institute of Marketing, yn gymwysedig gyda Prince 2 , hwylusydd hyfforddedig a siaradwr Cymraeg rhugl. Mae hefyd yn dysgu Marchnata i fyfyrwyr israddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth.


 
Darren