Gwasanaethau  //  Ymchwil a Gwerthuso

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dros ugain o leoliadau ar draws Cymru, cymeriadau wedi eu gwisgo fel swigod siarad, cydlynu'r wasg a sylw ar y cyfryngau ac annog pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle - roedd taith Iaith Gwaith yn swydd anodd. Cwblhaodd Cazbah y gwaith yn fedrus, proffesiynol a chyda hiwmor da trwy gydol yr amser. Mae'n bosib eu dirprwyo yn y sicrwydd y bydd y dasg yn cael ei chwblhau i'r safon uchaf."
Lowri ap Robert,
Arweinydd Uned Y Sector Preifat, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Mae Cazbah yn cydnabod ein bod yn byw mewn oes ble mae penderfyniadau strategol effeithiol ac enillion ar fuddsoddiad a mesur llwyddiant yn bwysicach nag erioed.

Mae ein dull yng nghyswllt ymchwil a gwerthuso yn cyfuno technoleg gyda phroffesiynoliaeth er mwyn cael y mewnwelediad yr ydych angen ar gyfer gwneud penderfyniadau sydd wedi eu seilio ar dystiolaeth.

Mae ein hwyluswyr a'n cyfwelwyr hyfforddedig yn arbenigo mewn ymchwil a gwerthusiad dadansoddol. Bydd eu dull didaro a phroffesiynol yn sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth o'r radd flaenaf gan eich cwsmeriaid a chyfranddalwyr, yn Saesneg a Chymraeg.

Gallwn gynorthwyo gydag arbrofi sampl fechan neu gyda phrosiectau ymchwil marchnad llawer ehangach, gan ddefnyddio technegau dadansoddol a mesurol.

Wrth gwrs, mae gweithio gyda ni ar ymgyrch marchnata integredig neu raglen o ddigwyddiadau, yn rhan o'r holl wasanaeth.
research
research