Gwasanaethau  //  Rheoli Prosiect

English

Tystiolaeth Cleientiaid

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dros ugain o leoliadau ar draws Cymru, cymeriadau wedi eu gwisgo fel swigod siarad, cydlynu'r wasg a sylw ar y cyfryngau ac annog pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle - roedd taith Iaith Gwaith yn swydd anodd. Cwblhaodd Cazbah y gwaith yn fedrus, proffesiynol a chyda hiwmor da trwy gydol yr amser. Mae'n bosib eu dirprwyo yn y sicrwydd y bydd y dasg yn cael ei chwblhau i'r safon uchaf."
Lowri ap Robert,
Arweinydd Uned Y Sector Preifat, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.


Atebolrwydd, adenillion buddsoddiad, gwerth cyfranddalwyr, mesur effaith....

Y cyfan yn eiriau ac ymadroddion poblogaidd yn eu dydd a fuasai hwyrach yn ennill rhyw fath o gêm bingo swyddfa i chi, ond fe'u defnyddir yn bennaf oherwydd bod yr hyn a olygir ganddynt yn hanfodol bwysig i oroesiad a thwf busnes.

Bydd dull rheolaeth prosiect Cazbah yn eich cynorthwyo i dderbyn canlyniadau real ar gyfer eich prosiect neu ymgyrch, Gyda sgiliau sydd wedi eu datblygu mewn amgylchedd cyfathrebu dan bwysedd uchel a rheoli digwyddiadau yn y sector preifat a chyhoeddus byddwn yn cyfuno prosesau monitro a gwerthuso llym a gafwyd trwy ennill cymwysterau PRINCE 2 gyda brwdfrydedd a gonestrwydd, er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn diwallu eich amcanion.

project management
project management