Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Fel arfer fe'i gwelir ar ei feic yn padlo'n orwyllt a gweu trwy'r traffig i osgoi'r ddinas a chyrraedd y mynyddoedd o amgylch Caerdydd!
Darren
Darren Witts

Graddiodd Darren o Kent Institute of Art and Design gyda BA (Anrh) yn 1997, ac mae wedi gweithio mewn nifer o asiantaethau dylunio yng Nghaerdydd cyn sefydlu fel dylunydd ar ei liwt ei hun, gan ennill ystod eang o sgiliau a gwybodaeth mewn nifer o sectorau. Arweiniodd y profiad yma iddo greu ei gwmni, Treganna Design, ac mae'n cyfuno perthynas dros 7 mlynedd o weithio gyda Cazbah Cyf.

Mae Darren wedi gweithio ar ystod eang o brosiectau aml sector, o gynllunio pamffledi/llyfrynnau a brandio i ymgyrchoedd mawr Llywodraeth Cymru. Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae wedi gweithio gyda nifer o elusennau a sefydliadau'r sector gwirfoddol. Mae'r rhain yn cynnwys datblygu cyfres o bosteri ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer Achub y Plant, gan hwyluso nifer o weithdai hwyl ar gyfer Cadw Cymru'n Daclus fel rhan o ail frandio a chylchlythyrau a deunydd marchnata rheolaidd ar gyfer Gardd Berlysiau'r Bontfaen.

Mae ei waith diweddaraf yn cynnwys ail-frandio llwyr Gŵyl Fwyd y Bontfaen a datblygu brand a'r deunydd dylunio cysylltiedig yn cynnwys dylunio gwefan ar gyfer ymgyrch A465.com ac ymgyrch Trawsnewid Addysg ym Mlaenau Gwent.
Darren