Gwasanaethau  //  Cysylltiadau Cyhoeddus

English

Tystiolaeth Cleientiaid

""Dros ugain o leoliadau ar draws Cymru, cymeriadau wedi eu gwisgo fel swigod siarad, cydlynu'r wasg a sylw ar y cyfryngau ac annog pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle - roedd taith Iaith Gwaith yn swydd anodd. Cwblhaodd Cazbah y gwaith yn fedrus, proffesiynol a chyda hiwmor da trwy gydol yr amser. Mae'n bosib eu dirprwyo yn y sicrwydd y bydd y dasg yn cael ei chwblhau i'r safon uchaf."
Lowri ap Robert,
Arweinydd Uned Y Sector Preifat, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Partner CC Cazbah yw Ein Gwaithing Word, un o arbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus blaenllaw Cymru

Rydym yn gweithio gyda'n cyd weithwyr yn Ein Gwaithing Word ar yr holl ymgyrchoedd cyfathrebu integredig, gan sicrhau bod ein cleientiaid yn derbyn cefnogaeth arbenigol yng nghyswllt pob agwedd o GC .

Mae wedi bod yn ddull toreithiog a llwyddiannus o ran ennill gwobrau (nid ein bod yn hoffi brolio), a amlinellir orau yng nghyswllt ein gwaith gyda S4C a A465.com.

I ddarganfod rhagor am Ein Gwaithing Word, cliciwch yma os gwelwch yn dda dda.

pr pic
pr