Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Chris
Peter Curry - Rheolwr Marchnata/Prosiect

Mae Peter Curry wedi gweithio fel ymgynghorydd marchnata a rheolaeth ar ei liwt ei hun ers gadael ELWa (Addysg a Dysg Cymru) ble roedd yn Rheolwr Marchnata Busnes a Chorfforaethol. Yn ystod ei gyfnod yno roedd yn gyfrifol am gyfathrebiad allanol yn cynnwys datblygu gwefan o'r cychwyn cyntaf. Roedd hefyd yn cadeirio pwyllgor marchnata Partneriaeth Sgiliau'r Dyfodol Cymru. Mae ei waith diweddaraf yn cynnwys y sectorau cyhoeddus a phreifat o ddatblygu strategaethau marchnata, cynorthwyo i gynllunio ymgyrchoedd marchnata i werthuso gweithgaredd marchnata.
Darren