Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  Cynhadledd ac Arddangosfa FfHCC

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dim ond nodyn i ddiolch i chi am yr holl yr ydych wedi ei wneud ar A465.com. rydych wirioneddol wedi rhoi cymaint o amser ac ymdrech i'r gwaith ac mae eich angerdd yng nghyswllt sicrhau fod popeth yn gywir yn tywynnu trwy bob dim. "
Jane Woodley, Llywodraeth Cymru

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW)


Y Cyfarwyd
I reoli CCB, Cinio'r Gynhadledd, Cynhadledd ac Arddangosfa flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol ar gyfer Cymru.

Bwriad y digwyddiad deuddydd oedd dod â 200 o aelodau FfHCC a'r rhai nad oeddent yn aelodau ynghyd i ffurfio strategaeth ar ddysgu galwedigaethol yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â trawsnewid darpariaeth sgiliau yng Nghymru.

Gofynnwyd i Cazbah ddarparu gwasanaeth cyflawn rheoli digwyddiad i gynnwys gwerthiant a nawdd.

Ein dull
Dros gyfnod o chwech mis daeth tîm rheoli digwyddiad Cazbah yn gyflym i fod yn rhan integredig o bob agwedd o'r digwyddiad fel estyniad o dîm FfHCC.

Roeddem yn ymwneud â'r cyfarfod cychwynnol ble cytunwyd ar themâu, nodi ac apwyntio siaradwyr ac roeddem yn ganolog i holl agweddau'r digwyddiad ar y diwrnod.

Fe wrandawom ar anghenion nawdd y cwsmer cyn nodi'r manteision allweddol, datblygu pecynnau a thargedu cefnogwyr arfaethedig fel y cytunwyd gyda FfHCC.

Canlyniadau

Dangosodd yr adborth a gasglwyd fel rhan o werthusiad digwyddiad fod 92% o'r mynychwyr wedi nodi rheolaeth a gweinyddiaeth y digwyddiad yn dda neu ardderchog gyda 90% yn nodi'r cynnwys cyfan yn dda neu ardderchog.

Llwyddodd yr incwm a grewyd trwy nawdd a gwerthiant tocynnau i fwy na digoni costau cynnal y digwyddiad.

The income generated through sponsorship and ticket sales more than covered the costs of hosting the event.