Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Chris
'Mae Mat yn hollol hapus pan mae'n coginio selsig, hyfforddi cŵn a physgota plu, i gyd ar yr un pryd yn ddelfrydol'
Mat Holloway

Wedi cwblhau ei PhD mewn Entomoleg Ddyfrol ym Mhrifysgol Caerdydd a MSc mewn Entomoleg Gymhwysol yn Imperial College, treuliodd Mat nifer o flynyddoedd yn gweithio yn yr Affrig ar brosiectau pryfyn tsetse a rheoli afiechyd hunglwyf. Wedi cyfnod yng Ngorllewin yr Affrig yn gweithio ar reoli locustiaid, treuliodd amser fel gŵr y tŷ yn edrych ar ôl ei ddau blentyn. Yn ystod yr amser yma fe gymhwysodd fel hyfforddwr pysgota plu cymwysedig gan weithio rhan amser mewn rheolaeth pysgodfa.

Mae Mat wedi gweithio gydag oedolion a phlant yn y DU, a thramor; yn Zimbabwe. Fe drefnodd a dysgodd mewn gweithdy mewn mathemateg bob diwrnod ac mae wedi dysgu entomoleg ac ystadegau i fyfyrwyr yn y DU. Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae wedi gweithio gyda phobl ifanc gydag anghenion arbennig, gan ddefnyddio gweithgareddau awyr agored i annog gwaith tîm a chydweithio. Ymhlith ei gleientiaid mae'r Urdd, Cymunedau yn Gyntaf a Menter Caerdydd, a grwpiau o Ysgolion Arbennig, Caerdydd a'r Dyffryn. Mae hefyd wedi gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc fel rhan o'i gyfraniad i Ŵyl Caerdydd Dyffryn Heddwch, ac mae wedi ymweld ag ysgolion i siarad gyda phobl ifanc am ei waith gyda Chŵn Tywys ar gyfer y Deillion.

Gyda'r holl brofiad yma mae Mat yn hwylusydd amhrisiadwy i Cazbah. Mae hefyd yn Ysgrifennydd Cwmni i Machine Productions, cwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaerdydd sy'n arbenigo mewn drama teledu plant ac oedolion.
Darren