Gwasanaethau  //  Marchnata

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dros ugain o leoliadau ar draws Cymru, cymeriadau wedi eu gwisgo fel swigod siarad, cydlynu'r wasg a sylw ar y cyfryngau ac annog pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle - roedd taith Iaith Gwaith yn swydd anodd. Cwblhaodd Cazbah y gwaith yn fedrus, proffesiynol a chyda hiwmor da trwy gydol yr amser. Mae'n bosib eu dirprwyo yn y sicrwydd y bydd y dasg yn cael ei chwblhau i'r safon uchaf."
Lowri ap Robert,
Arweinydd Uned Y Sector Preifat, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.


'Mae marchnata ac arloesiad yn cynhyrchu canlyniadau; costau yw'r gweddill. Marchnata yw swyddogaeth unigryw a'r hyn sy'n gwahaniaethu busnes'- Peter Drucker Ydi, mae braidd yn ddioglyd cychwyn gyda dyfyniad ond gan ei fod yn ddyfyniad sy'n diffinio pam fod marchnata effeithiol mor hanfodol i lwyddiant busnes, gobeithiwn y byddwch yn maddau i ni.

Marchnata ac arloesiad ar ei orau sydd wrth wraidd Cazbah, dyma yw ein hagwedd, ein gwerthoedd a'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.

Rydym yn ddigon hyderus yn ein sgiliau a'n galluoedd i gymryd dull hollol niwtral o ran sianelu eich gweithgaredd marchnata. Byddwn yn gwrando ar yr hyn yr ydych angen, dysgu am eich cwsmeriaid ac argymell datrysiadau creadigol wedi eu seilio ar eich sefyllfa.

Gallwn weithredu strategaeth marchnata gyflawn ar eich rhan, neu weithio gyda'ch staff marchnata ar un neu ragor o elfennau o'ch cynllun fel estyniad dibynadwy, hawdd cyrchu ato ar gyfer eich cwmni.

Cliciwch yma i ddarganfod yr hyn a wnaethom i A465.com. Cliciwch yma i ddarganfod yr hyn a wnaethom ar gyfer ymgyrch Defnyddio'r Gymraeg Cliciwch yma i ddarganfod yr hyn a wnaethom i A465.com. Cliciwch yma i ddarganfod yr hyn a wnaethom ar gyfer ymgyrch Defnyddio'r Gymraeg

marketing
marketing