Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Chris
Llinos Haf Williams

Wedi ennill gradd yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin, mae Llinos wedi derbyn profiad o weithio yn y cyfryngau ac ar ddigwyddiadau o bob maint fel Cydlynydd Prosiect. Mae Llinos wedi cynorthwyo gyda dau brosiect Blasu ac roedd yn cymryd rhan yng ngwobrau Gwir Flas a diodydd, mae wedi cynorthwyo gyda threfnu stondin Gwir Flas yng ngŵyl Hay ac wedi gweithio fel Cynorthwyydd Marchnata ar Daith Cegin Gwir Flas. Mae'n rhugl yn y Gymraeg.
Darren