Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client
Mae ganddo obsesiwn am golff, yn ddilynwr Rygbi Cymru brwd gydag angerdd am Liverpool FC, y cyfan yn ei wneud yn hen ddyn blin.
James Parsons - Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid

Fel prif gonglfaen y cwmni mae rôl James yn hanfodol bwysig yng nghyswllt ei waith yn rheoli digwyddiadau'r sefydliad. Mae ei ddyletswyddau'n cynnwys:- gosod a rheoli basdata, cysylltu gyda gwestai, rheoli arddangosfeydd a chysylltu gyda lleoliadau/siaradwyr/hwyluswyr.

Mae ei sgiliau trefnu a'i bragmatiaeth hefyd yn ei wneud y person mwyaf delfrydol i reoli cyfrifon Cazbah.


 
Darren