Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Mae Gwion yn gwirioni gyda choginio, gwylio ffilmiau a theithio, felly fe fuasai'n berson hollol addas ar gyfer darparu adloniant a bwyd ar daith awyren hirfaith.
Darren
Gwion ap Rhisiart

Mae Gwion wedi gweithio mewn marchnata ers 2000. Treuliodd ddwy flynedd a hanner fel Prif Swyddog Marchnata Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Fe'i hapwyntiwyd yn Rheolwr Marchnata Rhyngwladol ar gyfer Sgrin. Asiantaeth Cyfryngau Cymru, ble roedd yn gyfrifol am hyrwyddo'r diwydiant ffilm yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Dyfarnwyd yr ail wobr iddo am y nwyddau a ddatblygwyd ganddo ar gyfer Comisiwn Sgrin Cymru gan Association of Film Commissioners International Marketing Awards yn 2005.

Rhwng 2006 a 2007 roedd Gwion yn Gynhyrchydd Digwyddiadau yn BBC Wales, ac yn gyfrifol am gydlynu presenoldeb marchnata'r Gorfforaeth.

Ers 2007 mae Gwion wedi rheoli nifer o arddangosfeydd ac ymgyrchoedd megis arddangosfa fwyd 'Blas" Llywodraeth Cymru a hefyd ymgyrch 'Ymlaen â'r Sioe' S4C yn ogystal â lansio eu gwasanaeth plant newydd 'Stwnsh'. Mae hefyd wedi cynrychioli prif ddarparwyr ynni gwynt ac wedi trefnu arddangosfeydd ymgynghoriad cyhoeddus ar eu rhan hwy a datblygwyr tir eraill.

Mae Gwion hefyd yn aelod cysylltiol o Chartered Institute of Marketing.

Since 2007, Gwion has managed various exhibitions and campaigns, such as the Welsh Government's 'Blas' Food exhibition and S4C's CIPR Award winning 'On With the Show' campaign, as well as launching their new children's service 'Stwnsh'. He has also represented major wind energy providers and organised public consultation exhibitions for them and other land developers.

Gwion is also an Associate Member of the Chartered Institute of Marketing.

Darren