Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client
Darren

 

'yn hoffi canu ac yn dueddol o'i gymryd o ddifrif'!!!
Glenda Jones

Mae gan Glenda sgiliau eithriadol mewn rheoli prosiect a rheoli pobl.

Wedi graddio mewn llenyddiaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, aeth Glenda ymlaen i astudio Cymraeg Canoloesol yn Aberystwyth a Choleg St John, Caergrawnt gan ennill ei PhD yn 1984. Fel canlyniad mae safon Cymraeg ysgrifenedig a llafar Glenda yn ardderchog (Response 6). Treuliodd Glenda 15 mlynedd yn gweithio gyda BBC Wales gan gynnwys 10 mlynedd fel Uwch Weithredydd y Gorfforaeth cyn cael ei phenodi yn Brif Gynorthwyydd Rheolwr Cymru.

Yn 2000 mentrodd i'r farchnad cyfryngau a chyfathrebu ar ei liwt ei hun ac ers hynny mae wedi gweithio ar brosiectau rheoli a chynhyrchu fel ymgynghorydd a hyfforddwr. Dros y tair blynedd ddiweddar mae wedi treulio canran cynyddol o'i hamser yn ymwneud â hyfforddi a hwyluso sydd wedi profi i fod yn hynod foddhaol a gwerth chweil iddi.

Mae'n cyflenwi hyfforddiant a chyflwyniadau delfryd ymddwyn Prosiect Dynamo i bobl ifanc ac mae wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso perthnasol. Fel rhan o brosiect ' Eich Llais, eich dewis' Llywodraeth Cynulliad Cymru mae gan Glenda brofiad ymarferol o ymgynghoriad dwyieithog gyda phobl ifanc mewn ysgolion yn ogystal.Darren