Gwasanaethau  //  Rheoli Digwyddiadau

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Diolch am eich holl arbenigedd, ymdrech a brwdfrydedd dros nifer o fisoedd ymgyrch sydd wedi bod yn hynod bwysig i S4C a’n gwylwyr. Bydd hanner nos ar y 30ain yn foment wirioneddol hanesyddol fel y mae S4C yn dod yn sianel “gwbl ddigidol a Chymraeg o ran iaith”, ac rwy’n teimlo’n falch iawn o fod wedi cael cymryd rhan yn y broses gyda thîm mor wych o bobl"
Garffild Lloyd Lewis
Cyfarwyddwr Cyfathrebu, S4C

Rydym yn credu mai darpariaeth sydd wrth wraidd llwyddiant.. Pa un ai yw eich digwyddiad yn semniar ar gyfer 20 o bobl, neu yn anghenfil tri diwrnod ar gyfer 20,000 yr un yw ein dull o weithredu.

Mae ein tîm yn mwynhau sialensiau a fyddai eraill, efallai yn eu cael yn ddiflas neu'n ddirboenus. Mae ein gwasanaeth yn cynnwys pob agwedd hanfodol o reoli digwyddiad:-
  • cynllunio fformat a chynnwys eich digwyddiad
  • nodi, archebu a chysylltu â siaradwyr rs
  • canfod a chysylltu a'r lleoliad
  • rheoli'r cynrychiolwyr o'u gwahodd i werthuso eu profiad
  • hyrwyddo'r digwyddiad i sicrhau eich bod yn denu'r gwesteion yr ydych eu hangen
  • sicrhau nawdd a chydberthnasau positif i'ch cwmni
  • cludiant ar gyfer gwesteion a siaradwyr
  • clyweled. Mae cyngor a gweithrediant yn rhan hanfodol o'r agwedd yma o reoli digwyddiad.
Cyn i ni ddechrau ar unrhyw beth, byddwn yn neilltuo amser er mwyn deall yr hyn yr ydych angen gennym. Gallwn wneud popeth yn ôl eich dymuniad, gallwn reoli pob manylyn hyd at y paned goffi diwethaf, neu ond mynd i'r afael ac un neu ddau o bethau dibwys nad ydych â'r amser i ymdopi â hwy. Mae rheoli digwyddiad yn rhoi boddhad ond yn aml mae'n peri poendod, felly mae'n werth nodi y byddwn yn cyflawni'r cyfan o'r uchod gyda gwen. Bydd ein staff cyfeillgar, proffesiynol yn sicrhau bod y digwyddiad yn brofiad pleserus i chi a'r rhai sy'n mynychu.

Click here to see some examples of events we've managed
events
event management