Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  ESTnet

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dim ond nodyn i ddiolch i chi am yr holl yr ydych wedi ei wneud ar A465.com. rydych wirioneddol wedi rhoi cymaint o amser ac ymdrech i'r gwaith ac mae eich angerdd yng nghyswllt sicrhau fod popeth yn gywir yn tywynnu trwy bob dim. "
Jane Woodley, Llywodraeth Cymru
Y Cyfarwyddyd
Rhwydwaith o sefydliadau technolegol yw ESTnet sydd âu haelodau yn cynllunio, datblygu, cynhyrchu neu gyfuno technolegau meddalwedd ac electronig. Mae'n darparu amgylchedd cydweithredol lle y gall pobl a sefydliadau sy'n gweithio gyda'r technolegau galluogi yma greu perthnasau busnes cryf, cyfnewid gwybodaeth a rhannu syniadau.

Roedd ESTnet angen cefnogaeth cyfathrebiad i'w sefydlu fel yr awdurdod ar gyfer diwydoiant technolegau electronig a meddalwedd yng Nghymru. Defnyddiwyd gweithgareddau cyfathrebiad wedi eu targedu er mwyn cynyddu aelodaeth, gwella proffil a sefydlu'r sector diwydiant fel un pwysig i economi Cymru.

Ein dull
Fe gydweithiom gydag ein Partner CC Working Word i gynnig dull cyfannol o gyfathrebu i gyflwyno safle ESTnet i gynulleidfaoedd allweddol yng Nghymru a thu hwnt er mwyn adeiladu proffil y sectorau y mae’n eu cynrychioli ac amlygu ei rol bwysig heb ddefnyddio tactegau cyfathrebu sy’n rhaid talu amdanynt.

Roedd ein dull yn cynnwys dod yn rhan integrol o dîm gweithredol ESTnet, gweithio mewn partneriaeth gydag aelodau tim i ddatblygu dadansoddiad o'r diwydiant, gwella presenoldeb ar-lein y sefydliad, sianelau cyfathrebiad uniongyrchol gydag aelodau ac aelodau arfaethedig a choethi ei strategaeth gosod safle.

Roedd ein tactegau yn cynnwys cyfathrebiad ar-lein uniongyrchol, cyfryngau cymdeithasol, rheoli digwyddiadau, casglu barn ac wrth gwrs cysylltiadau cyhoeddus.


Canlyniadau
Mae'r gwaith yn dal ar y gweill wrth i ni barhau i weithio fel rhan integrol o dîm ESTnet. Fodd bynnag yn ystod y chwe mis cyntaf ers i Cazbah fod yn gysylltiedig yn yr haf 2012 rydym wedi cyfrannu tuag at gynnydd o
- 212% mewn aelodaeth
- 150% yn y nifer sy'n ymweld â gwefan ESTnet dros y flwyddyn diwethaf.

Rydym hefyd yn gweithio ar Wobrau yr ESTnet 2014, cliciwch yma i fynychu neu yma i weld sut aeth hi pan drefnodd Cazbah y gwobrau cyntaf ym 2013.
estnet