Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Eoghan Mortell - Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd
Rheolwr Gyfarwyddwr Ein Gwaithing Word PR

Cychwynnodd gyrfa ddisglair Eoghan yn newyddiaduriaeth yn Navan, yr Iwerddon ac mae wedi parhau wedi iddo groesi'r dŵr. Dechreuodd ei yrfa CC yn fewnol gyda CBI Cymru a'r De Orllewin ac mae wedi creu a chyflwyno rhaglenni llwyddiannus ar gyfer cleientiaid blaenllaw yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Cazbah, mae Eoghan yn Rheolwr Gyfarwyddwr ein Partneriaid CC Ein Gwaithing Word, sydd ers 1999 wedi tyfu i fod yn un o'r busnesau CC mwyaf yng Nghymru sy'n cynhyrchu ymgyrchoedd a rhaglenni o'r radd flaenaf ar gyfer eu cleientiaid.

Ffôn:
Twitter:
Linkedin:

Darren