Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  elevate cymru

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Gweithiodd Prospects mewn partneriaeth â Cazbah i gyflwyno arddangosfa bwysig Sgiliaucymru yn Stadiwm y Mileniwm ar ran Llywodraeth Cymru. Galluogodd proffesiynoldeb, gwybodaeth a phrofiad holl dîm Cazbah i ni ddiwallu ein holl amcanion yng nghyswllt y digwyddiad. Mae Prospects yn parhau i weithio gyda Cazbah ar nifer o brosiectau fel ein prif bartner yng Nghymru ac fe fuasem yn argymell eu gwasanaethau i bawb"
Andrew Coates Cyfarwyddwr Gwerthiant a Marchnata Prospects Services Ltd

elevate cymru


Y Cyfarwyd
Datblygu brand, cynllun creadigol, dylunio gwefan ac adeiladu ac argraffu gwasanaethau ar gyfer Rhwydwaith Gweithiol Perfformiad Uchel (RhGPU) sy'n anelu i adeiladu dull Cymru Gyfan i fynd i'r afael ag anghenion sgiliau lefel uchel mewn arweinyddiaeth a rheolaeth cwmnïau micro, bach a chanolig. yng Nghymru.

Mae RhGPU yn cynnwys prifysgolion wedi eu lleoli ar draws Cymru -- Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd (Arweinydd prosiect) Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru, Casnewydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr.

Ein dull
Rhoddwyd sialens i Cazbah lansio brand ar gyfer y prosiect oddi fewn chwe wythnos o gael eu hapwyntio mewn paratoad ar gyfer dyddiad lansio'r prosiect.

Fe weithredom gynllun gweithredu trwyadl i sicrhau bod yr elfennau canlynol yn cael eu cyflawni ar amser ac o fewn costau:-
  • enw brand
  • logo a chanllawiau hunaniaeth gorfforaethol yn unol â brand CGE
  • ffotograffiaeth ar gyfer deunydd marchnata a gwefan
  • dylunio a gwaith celf ar gyfer hyrwyddo a deunydd cwrs.
  • gwefan i gynnwys canllaw cyrsiau a chofrestru ar-lein
    www.elevatecymru.co.uk
  • Ymgyrch hysbysebu i hyrwyddo'r prosiect i fusnesau