Gwasanaethau  //  Marchnata Digidol

English
digital marketing

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dros ugain o leoliadau ar draws Cymru, cymeriadau wedi eu gwisgo fel swigod siarad, cydlynu'r wasg a sylw ar y cyfryngau ac annog pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle - roedd taith Iaith Gwaith yn swydd anodd. Cwblhaodd Cazbah y gwaith yn fedrus, proffesiynol a chyda hiwmor da trwy gydol yr amser. Mae'n bosib eu dirprwyo yn y sicrwydd y bydd y dasg yn cael ei chwblhau i'r safon uchaf."
Lowri ap Robert,
Arweinydd Uned Y Sector Preifat, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.


800 miliwn o ddefnyddwyr facebook a 300 miliwn o ddefnyddwyr twitter ar draws y byd. Yn 2009, fe oddiweddodd digidol y diwydiant teledu gan ddod yn brif gyfrwng hysbysebu yn y DU, gwlad sy'n arwain y byd mewn e-fasnach.

Mae'r ffigurau yn dangos bod marchnata digidol wedi ei sefydlu yn gadarn yng Nghymru a'r DU ond mae'n parhau i esblygu ac mae pawb yn parhau i ddysgu sut i'w ddefnyddio yn effeithiol. Yn Cazbah, rydym yn cynyddu ein harbenigedd yn ddyddiol ac rydym wedi buddsoddi mewn cymwysterau CIM mewn marchnata digidol, dim ond er mwyn rhoi'r fantais ychwanegol i ni.

Rydym mewn safle gwell i ddatblygu strategaeth marchnata ddigidol integredig ar gyfer eich cwmni gan integreiddio oddi ar-lein ac ar-lein, yn dibynnu ar eich anghenion.

Hefyd, rydym yn hapus i weithio gyda chi tra byddwch ein hangen er mwyn eich galluogi i greu a chynnal eich presenoldeb adeiladu refeniw ar facebook, twitter, youtube eich hunan a pha beth bynnag fydd nesaf yn y sector yma sy'n brysur newid.
digital marketing