Gwasanaethau  //  Dylunio

English

Tystiolaeth Cleientiaid

design
"Dros ugain o leoliadau ar draws Cymru, cymeriadau wedi eu gwisgo fel swigod siarad, cydlynu'r wasg a sylw ar y cyfryngau ac annog pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle - roedd taith Iaith Gwaith yn swydd anodd. Cwblhaodd Cazbah y gwaith yn fedrus, proffesiynol a chyda hiwmor da trwy gydol yr amser. Mae'n bosib eu dirprwyo yn y sicrwydd y bydd y dasg yn cael ei chwblhau i'r safon uchaf."
Lowri ap Robert,
Arweinydd Uned Y Sector Preifat, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Yng Nghymru heddiw gallwch wylio'r teledu ar eich ffôn, gwrando ar eich radio ar eich teledu, a defnyddio'ch gliniadur ar gyfer bron iawn bopeth. Mae llawer o'n cleientiaid yn defnyddio'r tri ar unwaith.

Mae datrysiadau dylunio ar-lein oddi ar-lein Cazbah yn ddigon creadigol i ddenu sylw ac yn ddigon syml i fod yn ddealladwy yn y farchnad orlawn sydd ohoni.

Rydym yn gwybod mai ond un agwedd yw cynllunio gwych. Bydd ein hysgrifenwyr copi yn 'plymio'n ddwfn' gyda'ch cwmni, er mwyn gwrando ar yr hyn yr ydych angen ac er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn adlewyrchu eich gwerthoedd ac yn rhoi hwb i'ch brand.

Yn y cyswllt yma rydym yn gobeithio bod ein gwaith yn siarad dros ei hun, edrychwch ar yr enghreifftiau hyn o'n gwaith dylunio diweddar.
design