Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Chris
Clare Galea - Cydlynydd Marchnata & Digwyddiadau.

Cydlynydd digwyddiadau gyda nifer o flynyddoedd o brofiad mewn digwyddiadau'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae wedi bod yn gysylltiedig â nifer o ddigwyddiadau Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ogystal â chwmnïau preifat ac mae'n cymryd yr awenau trwy reoli derbynfa yn ystod digwyddiadau a sicrhau bod holl anghenion y cynrychiolwyr yn cael eu diwallu ar y diwrnod.
Darren