Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Chris
Mae Chris yn dad hynod ifanc ei ffordd i 4 o blant, mae'n hoff o fwyd, cerdded y ci ar y traeth a thywydd eithafol!
Chris Jones - Cyflwynydd & Hwylusydd

Yn gyflwynydd tywydd gyda S4C ers 21 mlynedd a meistr seremoni/cyflwynydd ar nifer o seremonïau a digwyddiadau gwobrwyo, dechreuodd Chris ei yrfa fel dyn camera teledu ac mae'n parhau i weithio fel dyn camera/ cyfarwyddwr & chynhyrchydd ar gyfer cleientiaid darlledu a chorfforaethol yn cynnwys S4C, BBC, Blas, WWF, Gemyddion Boodles, Bale Brenhinol, ITN, Radio Wales, Bwrdd Twristiaeth Cymru, Afiechyd Motor Neurone, Hosbis Tŷ Hafan a llawer, llawer o rai eraill.

Mae Chris yn un o'n hwyluswyr ac mae'n defnyddio'i sgiliau cyflwyno a'i brofiad cynhyrchu mewn ysgolion & cholegau, grwpiau ieuenctid a busnesau led-led Cymru.
Darren