Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client
Darren

 

Mae'n mwynhau chwarae tenis yn wael a cherdded Mutley ar y traeth.
Caroline Challoner - Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd
Cyn sefydlu Cazbah yn 2006, roedd Caroline yn gweithio mewn uwch swyddi rheoli yn y sectorau preifat a chyhoeddus, yn cynnwys diwydiant FMGC, twristiaeth, cyhoeddi, datblygu busnes ac addysg. Mae'r ystod eang yma o brofiadau wedi galluogi Caroline i ddatblygu dealltwriaeth drylwyr o'r materion allweddol sy'n ymwneud â sectorau marchnata a diwydiant, yn enwedig felly datblygu economaidd ac addysg.

Caroline yw'r prif gyswllt ar gyfer holl brosiectau marchnata ac ymchwil. Mae ei sgiliau rheoli pobl ardderchog, ei brwdfrydedd a'i ffocws yn dod â'r gorau allan ym mhawb a'r canlyniadau gorau posib ar gyfer eich prosiect.

Cyswllt:
ffôn: 07795 097632
twitter: @cazbahcaroline
linkedin:
Darren