Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Chris
Brenda Wyn Evans Rheolwr Digwyddiadau / Hwylusydd (Siaradwraig Cymraeg)

Mae gan Brenda radd mewn Cyfathrebu a Chyfryngau ac mae wedi gweithio yn y diwydiant teledu am dros ddeng mlynedd mewn sawl maes o Reolwr Lleoliad i Reolwr Cynhyrchiad. Gweithiodd fel Cydlynydd Digwyddiadau a Prif Swyddog Gweithredol ar gyfer Comisiwn Ffilmiau Gogledd Orllewin Cymru gan gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau mawr yn rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru megis Gwyl y Faenol, Cwpan Ryder Cymru, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen a Chyngerdd Plant mewn Angen. Mae hefyd wedi trefnu Cynadleddau Digwyddiadau Awyr Agored yng Ngogledd Cymru ar gyfer y diwydiant digwyddiadau. Mae Brenda wedi ennill cymhwyster Rheoli Digwyddiadau yn ogystal â Thystysgrif gyffredinol NEBOSH. Mae'n gweithio fel ymgynghorydd ar ei liwt ei hun ar ran sefydliadau a digwyddiadau amrywiol yn ogystal â chynghori trefnwyr digwyddiadau ynglŷn ag agweddau Iechyd a Diogelwch.
Darren