Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Jac, ei ŵyr, yw calon bywyd Ann. Mae hefyd yn gymnastwraig frwd a medrus a fethodd o drwch blewyn i gael ei dewis yn aelod o dîm GB yn ystod y gemau Olympaidd, mae hefyd yn ddawnswraig bale ac actores o fri - mae'n disgwyl galwad gan Hollywood ar unrhyw eiliad.
Darren
Ann Llwyd - Rheolwr Digwyddiadau/Hwylusydd (Siaradwraig Cymraeg)

Ann yw un o aelodau tîm Gogledd Cymru Cazbah ac mae'n cynorthwyo gyda chynllunio a gweithredu ystod o ddigwyddiadau mewn partneriaeth â nifer o gwmnïau.

Mae hi wedi gweithio ar nifer o brosiectau ar gyfer Cazbah yn cynnwys:- ymgyrch gyfathrebu Trosglwyddo Digidol S4C led-led y wlad gyda pherfformwyr NoFit State Circus. Trosglwyddo gwybodaeth DSO allweddol gyda'r cyhoedd. Rheoli digwyddiadau Buddsoddwyr mewn Pobl ar gyfer LlCC yn y Gogledd, Rheoli digwyddiad y Brifysgol Agored yng Ngogledd Cymru yn ogystal â chefnogaeth digwyddiad ar gyfer Seminarau Pobl mewn Busnes a boreau coffi FS4B yng Ngogledd Cymru.

Yn flaenorol roedd Ann yn Rheolwr Marchnata Rhanbarthol ar gyfer ELWa a Rheolwr Marchnata Rhanbarthol ar gyfer CELTEC a TARGED cyn hynny ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ddigwyddiadau a phrosiectau yn ymwneud â'r sectorau busnes ac addysg yng Nghymru.
Darren