Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Mae Ann yn hoffi teithio ond yn casáu hedfan ac mae bob amser yn awyddus i ymweld â lleoliadau newydd a phrofi gweithgareddau newydd - gan amlaf yn wael iawn.
Darren
Ann Lancett - Rheolwr Gyfarwyddwr Markit Training and Consultancy Ltd
Mae Ann Lancett yn Gysylltai Cazbah ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Markit Training and Consultancy Ltd cwmni sy'n cydweithio gyda Cazbah ar nifer o brosiectau. Mae Cazbah a Markit yn cydweithio ar ystod eang o brosiectau o ddatblygu adnoddau, ymgynghoriad gyfathrebiad i hwyluso yn ogystal â monitro a gwerthuso prosiectau a mentrau. Mae eu cydweithio yn cynnwys y sector addysg eang yng Nghymru, Lloegr ac yn rhyngwladol.

Dechreuodd Ann ei gyrfa fel athrawes Wyddoniaeth cyn cael ei hapwyntio fel Pennaeth Cemeg mewn ysgol gyfun yng nghanol dinas Caerdydd. Symudodd wedyn i Addysg Bellach gan gychwyn trwy ddysgu cyrsiau academaidd a galwedigaethol cyn ymgymryd â rolau arweiniad a rheolaeth oddi fewn i wasanaethau myfyrwyr, addysg gyffredinol ac adrannau marchnata.

Sefydlodd Ann ei chwmni rheoli prosiect ei hun sef Markit Training and Consultancy Ltd yn 2000 ac ers hynny mae wedi gweithio ar fframweithiau ymgynghoriad a gwerthuso niferus. Mae'n darparu cefnogaeth benodol i sefydliadau fel Llywodraeth Cymru- DfES and BETS yn ogystal â DfE a DBIs Llywodraeth Lloegr. Mae gan Ann gytundebau gyda LSIS a NCSL. Yn ogystal â darparu cefnogaeth arweiniad a rheolaeth i sector AB ac ysgolion, mae ganddi ystod eang o brofiad yn y sector addysg a hyfforddiant o AU i Addysg Troseddwyr.
Darren