Pobl 

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

"Pessimus gulosus chSatis perspicax zothecas corrumperet tremulus apparatus bellis, semper AugustusPompeii adquireret satis bellus rures, Adlaudabilis catelli amputat apparatus bellis, semper"
Name of client

 

Chris
Andy Stroud - Datblygiad Gwefan

Mae gan Andy MA mewn Saesneg o Brifysgol Caerdydd ac mae ei swyddi cynnar yn cynnwys dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Wedi ail hyfforddi mewn TG mae ganddo bellach brofiad 25 mlynedd mewn TG (dros 10 mlynedd yn datblygu gwefannau) ac mae wedi gweithio'n helaeth gyda Cazbah yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae Andy yn gweithio ar wefannau mewnol ac allanol Cazbah ac yn darparu cefnogaeth dechnolegol.


Darren